main logo

EN
25. 11. 2021

Kdy a jak (ne)užívat antibiotika

Placeholder

Antibiotika jsou skupina různorodých látek, které lze rozdělit do několika skupin (cca 16 sk.) dle původu, struktury a mechanismu účinku. Na základě toho funguje každé antibiotikum proti jinému spektru bakterií. Pro zvýšení jejich účinnosti lze kombinovat antibiotika s různými mechanismy účinku. Nadužívání antibiotik (v lidské i veterinární medicíně) má za následek vznik rezistence.

Antimikrobiální rezistence je schopnost bakterií odolávat účinku antibiotik (snížení či ztráta účinnosti) a způsobuje ji zejména jejich zbytečné nebo nesprávné užívání.

Jak lze šíření rezistentních bakterií zabránit:

  • užívat antibiotika vždy v předepsaném intervalu (např. po 8 hod.) a dodržovat předepsanou dobu užívání (např. 7 dní),
  • respektovat rady lékaře a lékárníka, aby antibiotika zůstala účinná i do budoucna,
  • užívat antibiotika výhradně při léčbě bakteriálních infekcí – proti virovým onemocněním (nachlazení, chřipka) nejsou účinná,
  • omezit necílené podávání širokospektrých antibiotik u infekcí, u kterých by stačilo použít úzkospektrá antibiotika,
  • neuchovávat zbytky a nevyhazovat antibiotika do běžného odpadu, vracet je k likvidaci do lékárny.

V případě, že je infekce způsobena rezistentními bakteriemi, je vhodné zjistit citlivost a nasadit antibiotikum dle výsledků mikrobiologické laboratoře.

Volně dle webového portálu České lékárnické komory pro veřejnost Lékárnické kapky, 22.11.2021