main logo

Zdravotnické prostředky

Nabízíme Vám široký sortiment zdravotnických prostředků (zejména obvazový a krycí materiál, kompresivní punčochy léčebné i preventivní, ortézy, berle, stomické pomůcky, pomůcky pro diabetiky a inkontinentní pacienty).

Zdravotnické prostředky je možné si vyzvednout na poukaz, zakoupit či objednat na Oddělení výdeje pro veřejnost.

Součástí lékárny je samozřejmě i kabinka pro zkoušení nejrůznějších pomůcek.

Kontakt na daná pracoviště naleznete v sekci Organizační struktura.