main logo

Organizační struktura

Nemocniční lékárna s odbornými pracovišti je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současnosti se celkový počet zaměstnanců blíží 140.

Organizační strukturu lékárny tvoří tato pracoviště:

Management lékárny

Vedoucí lékárník
PharmDr. Michal Janů, Ph.D., MHA
Tel.: +420 224 963 293, +420 224 963 251

Sekretariát vedoucího lékárníka a lékárny
Ivana Kadlecová
Tel.: +420 224 962 106

Zástupce vedoucího lékárníka
Mgr. Barbora Smekalová
Tel.: +420 224 967 674

Vedoucí farmaceutický asistent
Mgr. Lucie Dvořáková
Tel.: +420 224 963 283

Ekonom lékárny
Ing. Miroslav Dvořák
Tel.: +420 224 963 278

Oddělení výdeje pro veřejnost (I, II, III)

Zajišťuje především výdej léčivých přípravků na recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy, volný prodej (léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňkového lékárenského sortimentu). Zabezpečuje mimořádný dovoz neregistrovaných léčivých přípravků.

Oddělení výdeje pro veřejnost I (OVV I)

U Nemocnice 2
Vedoucí oddělení OVV I: Mgr. Kamila Bažantová, tel.: +420 224 962 046
Úseková farmaceutická asistentka: Daniela Černá, tel.: +420 224 963 290

Oddělení výdeje pro veřejnost II (OVV II)

Ke Karlovu 6
Vedoucí oddělení OVV II: Mgr. Iveta Muziková, tel.: +420 224 967 108 nebo +420 224 967 609

Oddělení výdeje pro veřejnost III (OVV III)

Karlovo náměstí 32
Vedoucí oddělení OVV III: PharmDr. Tereza Hofmanová, tel.: +420 224 966 703
Úseková farmaceutická asistentka: Iveta Veberová, tel.: +420 224 966 701

 

Oddělení přípravy sterilních léčiv

Zajišťuje přípravu očních kapek, parenterální výživy (typu ALL-IN-ONE), infuzí a injekcí. Příprava probíhá v třídových čistých prostorech vyškoleným odborným personálem za přísně aseptických podmínek. Prostory a proces přípravy procházejí pravidelnou validací a kontrolou pro zajištění nejvyšší jakosti sterilního, případně i apyrogenního produktu.

Oddělení přípravy sterilních léků (OPSL)

Faustův dům, Karlovo náměstí 40
Vedoucí oddělení OPSL: PharmDr. Monika Golianová, tel.: +420 224 963 254
Úseková farmaceutická asistentka: Svatava Doležalová, tel.: +420 224 963 254

 

Oddělení výdeje infuzních roztoků

Provádí zásobování klinik a oddělení nemocnice infuzními roztoky.

Oddělení výdeje infuzních roztoků (OVIR)

Karlovo náměstí 36
Vedoucí oddělení OVIR: PharmDr. Michal Janů, Ph.D., MHA
Úseková farmaceutická asistentka: Terezie Benáčková, tel.: +420 224 962 136

 

Oddělení přípravy léčiv

Zajišťuje přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků a hromadnou přípravu léčivých přípravků v šaržích.

Oddělení přípravy léků (OPL)

Faustův dům, Karlovo náměstí 40
Vedoucí oddělení OPL: Mgr. Marie Korousová, tel.: +420 224 963 234
Úseková farmaceutická asistentka: Jarmila Kubrová: tel.: +420 224 963 236

 

Oddělení přípravy cytostatik

Zajišťuje přípravu cytostatických léčivých přípravků a monoklonálních protilátek ve formě infúzí nebo injekcí. Příprava probíhá ve speciálních izolátorech, čímž je zajištěna nejvyšší třída čistoty a je zamezeno úniku cytotoxických látek do prostoru. Léčiva jsou připravována individuálně na míru každému jednotlivému pacientovi. Zároveň se oddělení podílí na řadě klinických studií.

Oddělení přípravy cytostatik (OPC)

Karlovo náměstí 32
Vedoucí oddělení OPC: Mgr. Daniela Blahová, tel.: +420 224 966 702
Úseková farmaceutická asistentka: Naděžda Sedláčková, tel.: +420 224 966 290

 

Oddělení HVLP (pracoviště DAK)

Zásobuje léčivými přípravky především lůžková oddělení VFN a v menší míře i ambulance a také několik menších zdravotnických zařízení v Praze. Zajišťují léky na mimořádný dovoz a podílí se na klinických studiích.

Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků (OHVLP)

Ke Karlovu 2
Vedoucí oddělení OHVLP: Mgr. Barbora Smekalová, tel.: +420 224 967 674
Úseková farmaceutická asistentka: Karolína Matušková, tel.: +420 224 967 675

 

Lékové informační centrum

Jedná se o odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým pracovníkům při poskytování lůžkové péče ve VFN. Zajišťuje úzkou spolupráci se zdravotníky v oblasti lékových informací a pomáhá při řešení problémů s léčivými přípravky u hospitalizovaných pacientů.

Lékové informační centrum (LIC)

Ke Karlovu 2
Vedoucí oddělení: Mgr. Barbora Smekalová
Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Ivana Nováková
Tel.: +420 224 967 674

 

Oddělení kontroly a přípravy diagnostik

Připravuje zkoumadla pro některá oddělení VFN i externí odběratele a provádí mezioperační a výstupní kontrolu individuálně připravovaných léčivých přípravků (tzn. především zásobních přípravků připravovaných v lékárně ve větším množství).

Oddělení kontroly a přípravy diagnostik (OKPD)

Faustův dům, Karlovo náměstí 40
Vedoucí oddělení OKPD: PharmDr. Jana Šilerová, MBA, tel.: +420 224 963 284
Úsekový farmaceutický asistent: Dmytro Ťurin, DiS., tel.: +420 224 963 285