main logo

Služby

Poskytujeme komplexní a kvalitní servis v oblasti lékárenských služeb. Vzhledem k úzké spolupráci se specialisty fakultní nemocnice mají naše odborné a konzultační možnosti výrazný přesah běžné lékárny. Kromě samotného výdeje léků se zde zaměřujeme na bezplatnou konzultační činnost v oblasti užívání, interakcí, bezpečnosti léčiv i zdravého životního stylu.

Nedílnou součástí naší nemocniční lékárenské péče je i rozsáhlá individuální příprava. To znamená, že daný lék je připraven pro konkrétního pacienta dle předepsaného složení – na míru. Jsme schopni posoudit inkompatibility a stabilitu připravovaného léčiva a díky výběru vhodných pomocných látek jistit jakost výsledného připravovaného léku. Zároveň disponujeme širokým sortimentem farmaceutických surovin, což nám umožňuje připravovat velké spektrum individuálně připravovaných léčiv.

Specializujeme se také na výdej zdravotnických pomůcek. V našich výdejnách pro veřejnost si můžete zakoupit nebo vyzvednout na poukaz berle, kompresivní punčochy, inkontinenční pomůcky, pomůcky pro diabetiky (glukometry, diagnostické proužky), ortézy, stomické pomůcky apod.