main logo

Individuální příprava

Nemocniční lékárna VFN disponuje rozsáhlou individuální přípravou. Naše portfolio čítá široké spektrum surovin a pomocných látek. Připravujeme běžné i technologicky náročné lékové formy (včetně sterilních forem pro parenterální podání) na základě receptů ze všech oddělení výdeje pro veřejnost
v nejkratším možném čase. Podrobnější informace ohledně přípravy zjistíte na jednotlivých odděleních výdeje.

Službu zajišťují tyto pracoviště:

Oddělení přípravy léků

Pro pacienty připravujeme široké spektrum přípravků. Nejčastěji se jedná o:

  • tekuté lékové formy (emulze, kapky, roztoky, sirupy atd.),
  • polotuhé lékové formy (gely, krémy, masti, pasty atd.),
  • tuhé lékové formy (čípky, globule, kapsle, tablety).

Oddělení přípravy sterilních léků

Pro pacienty připravujeme sterilní léčivé přípravky určené hlavně k parenterálnímu podání (infuze, injekce) nebo podání do oka (oční kapky a vody).

Příprava probíhá v třídových čistých prostorech vyškoleným odborným personálem za přísně aseptických podmínek. Prostory a proces přípravy procházejí pravidelnou validací a kontrolou pro zajištění nejvyšší jakosti sterilního, případně i apyrogenního produktu.

Kontakt na daná pracoviště naleznete v sekci Organizační struktura.