main logo

O lékárně

Nemocniční lékárna VFN patří počtem zaměstnanců a rozsahem poskytovaných služeb k největším v ČR.

Lékárna zajišťuje základní i specializovanou lékárenskou péči především pro lůžkovou a ambulantní část VFN, tj. pro hospitalizované, propouštěné i ambulantní pacienty. Zároveň poskytuje tuto péči i pacientům z řad široké veřejnosti.

Nemocniční lékárna se podílí jak na praktické pregraduální výuce studentů farmaceutických fakult a VOŠ formou stáží, tak na výchově farmaceutů
v rámci specializačního vzdělávání ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Klientům nabízíme:

  • nejvyšší odbornou úroveň,
  • zajištění širokého sortimentu léků na recepty s důrazem na léky předepisované lékaři VFN; lékárna se zabývá i individuálním mimořádným dovozem přípravků méně dostupných nebo neregistrovaných v ČR,
  • zajištění přípravy běžných i technologicky náročných lékových forem,
  • zajištění přípravy parenterální výživy, očních kapek a dalších sterilních léků nejen pro kliniky VFN, ale i několik dalších zdravotnických zařízení v Praze,
  • zajištění zdravotních pomůcek na poukazy i formou volného prodeje,
  • široký sortiment volně prodejných přípravků, potravinových doplňků, léčebné kosmetiky a potravin pro zvláštní lékařské účely,
  • bezplatnou konzultační činnost (Lékové konzultace, Podpora ve snižování hmotnosti, Odvykání kouření),
  • výdej léčivých přípravků a zdravotnického materiálu jiným zdravotnickým zařízením na žádanky (lékařům ze specializovaných pracovišť, praktickým lékařům aj.).

Cíle a kvality ISO

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001:2016 obsahuje požadavky na systém řízení kvality. Cílem tohoto systému je zabezpečit takový systém organizace a řízení, aby nedocházelo k pochybením v důsledku špatné organizace práce a nedostatečného zajištění všech zdrojů včetně personálních.