main logo

Často kladené dotazy

1) Jak dlouho platí recept a poukaz?

Recepty jsou platné 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Recept vystavený na pohotovosti má platnost následující den po jeho vystavení.

Platnost poukazu je 30 dní včetně data jeho vystavení.

2) Je rozdíl mezi listinným receptem a e-receptem?

E-recept obsahuje dvanáctimístný alfanumerický kód, který určuje konkrétní e-recept v Centrálním uložišti. To znamená, že pacientovi stačí zapsaný kód, SMS, vytištěný e-mail nebo QR kód.

Listinný recept musí být originál od lékaře s razítkem a podpisem.

3) Může mi ještě stále lékař vystavit listinný recept? 

Lékař může vystavit listinný recept pouze ve výjimečných případech podle vyhlášky č. 415/2017 Sb.

4) Je nutné si recept vyzvednout v místě bydliště?

Ne, recept je možné vyzvednout v jakékoliv lékárně na území ČR.

5) Nestihl jsem vyzvednout léky předepsané na recept v době jeho platnosti…

Pokud došlo k uplynutí platnosti receptu, nelze na něj léky vydat.

6) Mohu léky v lékárně vyměnit nebo je vrátit?

Ne. V případě, že lék opustí lékárnu, lékárník již nemůže ručit za jeho kvalitu. Lékárnou může být odebrán pouze k likvidaci.

7) Lékárna nemá léčivý přípravek, který mi lékař předepsal…

V současné době se na trhu vyskytuje obrovské množství přípravků na jednotlivé diagnózy. Vzhledem k omezeným skladovacím možnostem nelze mít skladem všechny. V případě, že požadovaný (běžně dostupný) léčivý přípravek není ve výpadku, jsme schopni jej do 24 hodin zajistit.

8) Kde mohu odevzdat prošlé léky?

Tyto léky lze odevzdat v lékárnách, jež se starají o jejich bezpečnou likvidaci. Všechny lékárny poskytují tuto službu bezplatně. Toto opatření neplatí pro infekční odpad (použité injekční stříkačky a jehly).

9) Proč mi individuální přípravu léčivého přípravku (např. mast, kapky, …) nenamícháte tzv. „na počkání“?

Naši kolegové připravují tyto speciality v samostatných laboratořích pro pacienty ze všech tří výdejen i pro oddělení nemocnice, proto je nutné počítat s lhůtou minimálně 24 hodin.

10) Mohu k vám do lékárny přinést použité injekční jehly a stříkačky?

Ne. Injekční formy léčivých přípravků určené k likvidaci je nutné uložit do nádob k tomu určených (lze zakoupit v lékárně). Naplněné a uzavřené nádoby vraťte do ordinace lékaře, který Vám léky předepsal.

Jedná se o infekční odpad, který dle pokynů Magistrátu hlavního města Prahy nesmí lékárny od pacientů odebírat.

11) Jakým způsobem mi může lékař předat identifikátor e-receptu?

Existují 4 způsoby:

  1. vytištěná tzv. průvodka e-receptu,
  2. zaslání identifikátoru prostřednictvím e-mailu,
  3. zaslání identifikátoru e-receptu prostřednictvím SMS,
  4. využití webové nebo mobilní aplikace.

12) Je možné načítat nevydané/nedokončené předpisy pomocí čísla OP nebo čísla pasu?

Ano, od 1. 6. 2020 můžete v lékárně s použitím občanského průkazu nebo pasu zjistit, zda máte nevydané recepty a tyto recepty v lékárně realizovat.

13) Je již umožněno nahlížení do sdíleného lékového záznamu?

Ano, od 1. 6. 2020. Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi.