main logo

EN
26. 11. 2020

Nemocniční lékárna VFN začíná připravovat konopí pro léčebné účely

Placeholder

V nemocniční lékárně, na základě poptávky našich klinik i externích zájemců, začínáme připravovat léčebné konopí, a to jak do vaporizéru, tak k perorálnímu užití. V prosinci zahajujeme zkušební přípravu konopí s předpokladem přechodu do ostrého provozu od ledna 2021. Pro přípravu konopí a dalších vysoce účinných a toxických léčiv otevíráme novou laboratoř-přípravnu tzv. hazard drugs, vybavenou potřebnými přístroji a zařízením, zejména s ohledem na bezpečnost našich lékárníků a farmaceutických asistentů.

Konopí pro léčebné použití je na českém trhu legálně dostupné ve formě individuálně připravovaného léčivého přípravku vydávaného v lékárnách. Používá se jako podpůrná léčba u závažných chorob, jako je chronická neutišitelná bolest, neuropatická bolest, neurologická onemocnění, roztroušená skleróza, nevolnost, zvracení a nechutenství v souvislosti s onkologickou léčbou a s léčbou infekce HIV, při revmatoidní artritidě a dalších onemocněních. V ČR lze k léčebným účelům používat konopí druhů Cannabis indica L. nebo Cannabis sativa L. s různým obsahem účinných látek THC a CBD. To, jaký konkrétní poměr THC a CBD je ideální pro jednotlivé pacienty, vždy závisí na typu a projevech jejich onemocnění.

Konopí pro léčebné použití může pacientovi předepsat pouze lékař s odbornou specializací uvedenou ve vyhlášce o konopí, jen ve schválených indikacích, výhradně formou elektronického receptu s omezením. Lékárna ověřuje, zda za dané období (jeden měsíc) nebylo překročeno maximální množství vydaného konopí pro daného pacienta. Lékárník tedy v okamžiku výdeje konopí pro léčebné použití pacientovi zkontroluje, zdali v daném období již nebylo pacientovi vydáno maximální množství konopí stanovené vyhláškou (180 g).

 Za bezpečný způsob užití se považuje inhalace pomocí vaporizéru. Konopí, respektive vzduch, který proudí kolem, je v tomto případě zahříván na teplotu 170-200°C. Mezi výhody patří poměrně rychlý nástup účinku, efektivní přechod do krve a následné rozšíření do celého organismu. Naopak nevýhodou může být problematické dávkování obzvláště u pacientů s potřebou malých dávek. Druhým, nejčastějším způsobem užívání konopí, je perorální podání. Po dekarboxylaci zahřátím se léčebné konopí plní do perorálních kapslí. Výhodnou je, že po konzultaci s odborníkem (lékařem či lékárníkem), lze připravit velmi přesné dávky s ohledem na zdravotní stav pacienta. Nevýhoda u tohoto způsobu podání je opožděný nástup účinku, kdy se pacient může domnívat, že léčba nezabírá a užije větší dávku, což mu následně může způsobit předávkování a s tím spojené obtíže. Proto je vždy nutné dodržet dávkování předepsané lékařem.

Konopí přesvědčivě zvyšuje kvalitu života u řady indikovaných pacientů a je většinou velmi dobře snášeno. Počáteční nízká dávka se pomalu titruje až po dosažení kýženého efektu, který je však obecně pod hranicí obluzujícího účinku. Můžeme se setkat s nežádoucími účinky, v klinické praxi je to nejčastěji závrať, jako téměř jediný nežádoucí účinek, pro který pacienti nemohou léčebné konopí užívat. Typickými příznaky předávkování jsou zvracení, halucinace, světloplachost, disociace vnímání času.