main logo

EN
17. 5. 2021

Nenahraditelný osobní kontakt lékárníka s pacientem

Placeholder

Lékárníci svou odbornou konzultací dokáží zabránit různorodým lékovým chybám, které mají negativní vliv nejen na zdravotní stav pacienta, ale znamenají i nemalé finanční náklady pro pacienty a celý zdravotní systém (důsledkem takové chyby může být zbytečná následná hospitalizace pacienta či jeho nákladné ošetření u specialisty).

Mezi nejčastější způsoby odhalení lékových chyb patří:

  1. zhodnocení preskripce a cílený dotaz směřovaný na pacienta
  2. dotaz samotného pacienta na možnou lékovou chybu (často i konzultace týkající se samoléčby)
  3. nahlédnutí do lékového záznamu pacienta lékárníkem
  4. neverbální komunikace pacienta před tárou

Některé lékové chyby odhalí lékárník až důkladnějším rozhovorem s pacientem. Díky takovému rozhovoru může mimo jiné zjistit, že lék není dostatečně účinný nebo naopak škodlivý.

Mezi nejčastější lékové chyby patří:

  1. chybně předepsaná léková forma (záměna tablet za injekce)
  2. chyba v dávkování léku zapříčiněná lékařem nebo samotným pacientem
  3. léková duplicita (stejné léčivo ve dvou přípravcích)
  4. eRecept určený jinému pacientovi

Lékárník je nedílnou součástí zdravotnického systému a zvyšuje nemalou měrou bezpečnost léčby pro pacienty.

Převzato z ČLnK, 14. 5. 2021, PharmDr. Veronika Poloniová, PharmDr. Bohdana Švehlová