main logo

EN
14. 3. 2022

Nesprávné užívání jódu může škodit

Placeholder

Vzhledem k vážné válečné situaci na Ukrajině se i lidé v České republice cítí ohrožení a obávají se jaderného útoku ze strany Ruska. V posledních dnech lékárny zaznamenaly zvýšený zájem o přípravky s obsahem jódu. Preventivní užívání jako ochrana před radioaktivitou je zbytečné a může být i velmi nebezpečné. Užívání jódových tablet chrání pouze před vychytáváním radioaktivního jódu ve štítné žláze, nikoli před účinky jiných radioaktivních látek. Příjem velkého množství jódu ale může způsobit vážná zdravotní rizika. Proto by jodové tablety pro blokádu štítné žlázy měly být užívány pouze na výslovné doporučení odpovědných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Přípravky dostupné v lékárnách obsahují minimální množství jódu, přesto jejich neuvážené užívání (zvláště jakékoli navýšení dávek) může způsobit nežádoucí následky. V případě předávkování se může objevit hnědé zabarvení sliznic, zvracení, bolesti břicha a průjem. Mohou se objevit dehydratace a šok. V ojedinělých případech byla pozorována stenóza (zúžení) jícnu.

Zároveň se mohou se objevit příznaky otravy jódem:

  • bolest hlavy,
  • bolest a otok slinných žláz,
  • horečka a laryngitida,
  • otok nebo zánět hrdla,
  • gastrointestinální potíže,
  • průjem aj.

Akutní požití čistého jódu, nebo jeho sloučenin ve větší dávce může vyvolat poleptání zažívacího traktu a poškození ledvin.

Někteří lidé navíc nemohou užívat jodové přípravky ze zdravotních důvodů.

Kontraindikací podání je:

  • hypersenzitivita na léčivou látku,
  • hypertyreóza,
  • podezření na karcinom štítné žlázy aj.

Převzato z webového portálu České lékárnické komory a prohlášení SÚKL, 7.3.2022