main logo

EN
21. 1. 2021

Zdraví není jen koronavirus

Placeholder

Rádi bychom vám představili nově vznikající projekt Nadačního fondu České srdce: Zdraví není jen koronavirus. Valná část infikovaných pacientů neumírá na samotný Covid-19, ale v důsledku dekompenzace stávajících komorbidit. Hlavní příčinou je strach z návštěvy lékaře. Největší podíl na této skupině úmrtí má diabetes, srdeční onemocnění (hlavně akutní infarkt myokardu a dekompenzace srdečního selhání) a v neposlední řadě nerozpoznaná a neléčená cévní mozková příhoda (Woolf, Chapman: Excess Death From COVID-19 and Other Causes, March-April 2020). Cílem projektu je osvěta týkající se příznaků nejzávažnějších akutních chorob jako je akutní infarkt myokardu (AIM) a cévní mozková příhoda (CMP). Důraz je kladen na pravidelné plánované lékařské kontroly. Podrobnější informační leták je umístěn ve všech výdejnách lékárny VFN. Je důležité včas vyhledat odbornou lékařskou pomoc!

PharmDr. Bohdana Švehlová, PharmDr. Veronika Poloniová