main logo

EN
25. 5. 2022

Jak si poradit s pylovou alergií

Placeholder

Alergie na pyl je jednou z nejčastěji se vyskytujících alergií. Nejnižší prevalence pylové alergie je v raném dětství (do 5 let), poté prudce stoupá a maxima dosahuje v období adolescence a časné dospělosti.

Alergie představuje nepřiměřenou reakci imunitního systému na běžné vnější podněty. Při této přehnané reakci se v těle aktivuje a probíhá řetězcová kaskáda imunitních reakcí, která je doprovázena vyplavením histaminu a dalších chemických látek (mediátorů) do krevního oběhu. Dochází k infiltraci místa reakce buňkami zánětu a rozvíjí se alergický zánět.

Klinickými projevy jsou:

 • alergická rýma,
 • zánět spojivek,
 • suchý, dráždivý kašel,
 • zduření nosní sliznice a ucpaný nos,
 • kožní a zažívací potíže aj.

V ČR rozlišujeme tři specifická období, kdy dominují různé typy alergenů:

 • jarní – pyly dřevin (bříza, líska, olše, topol, jasan, platan, jehličnany…),
 • letní – pyly trav (bojínek, jílek, lipnice, kostřava, jitrocel…) a obilovin,
 • podzimní – pyly plevelných rostlin (pelyněk, ambrosie, kopřiva…).

Režimová opatření:

Nejdůležitější je omezit kontakt s alergeny na minimum.

Mezi režimová opatření patří:

 • časté omývání obličeje i vlasů,
 • větrání brzy ráno,
 • nošení slunečních brýlí,
 • umístění pylových sítí do oken,
 • omezení pobytu venku v době nejvyššího výskytu apod.

Vyplatí se sledovat pylový kalendář (informace o době kvetení) a aktuální pylové zpravodajství (týdenní monitorace výskytu pylů v ovzduší).

Farmakologická léčba:

Nejčastěji užívanou skupinou léčiv jsou tzv. antihistaminika(dostupná ve formě tablet, očních kapek aj.) a většina pacientů je pravidelně užívá po celou dobu pylové sezony. Některá z nich jsou vázaná na lékařský předpis a jiná naopak volně prodejná. Často se antihistaminika kombinují s nosními (lokálními) kortikosteroidy, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Lze také doplnit o dekongestiva (zlepšují průchodnost ucpaného nosu).

Volně dle webového portálu ČLnK pro veřejnost Lékárnické kapky, 25.5.2022